IYPT2009 Organization


President : JingJun XU

Secretary General: ChuanYong Li

Member:Wei Sun,Qian Sun,YuBin Liu,Romano Rupp,Feng Ding,WeiGang Zhang,HaiYan Gao,WenHua Liu,Jian Gao,NingNing Zhang,KeXin Yang,HuiLan Wang,ShanHong Qi

 

 

 
-
 
 

Host: Nankai University, China;

Sponsor: Tianjin Association of Science and Technolgy